Váš účet

Vrácení vozidla

Pro vrácení vozidla je nutné si předem rezervovat volný termín zde:

objednání vrácení vozu

 Řádné ukončení leasingu nastává vrácením vozidla ve lhůtě nejdříve 30 dní před koncem leasingu, nejpozději však v den konce leasingu.

Vozidlo musí být vráceno za přítomnosti inspektora SGS společnosti, který za Vaší účasti provede ohodnocení stavu vozu. Pro tento úkon je nutné provést objednání volného termínu (viz výše) a vozidlo následně odevzdat na odstavné ploše LeasePlanu:

U Okruhu 587
Vestec u Prahy
252 42
(zobrazit na mapě)

Provozní doba odstavné plochy je pouze pracovní dny od 9:00 do 16:00 hodin.

Při vrácení vozu je nutností dodržet předem objednaný čas prohlídky vozu (maximální tolerance Vašeho zpoždění vzhledem k návaznosti dalších prohlídek je 15 minut). V opačném případě Vám bude účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč za zmařenou prohlídku.

Datem vrácení vozu a stvrzením Předávacího protokolu tohoto úkonu končí leasingová smlouva.

V případě Vašeho zájmu o odkup vozidla, resp. sdělení odkupní ceny v okamžik vrácení vozu, kontaktujte nás na carremarketing@leaseplan.cz. Žádost musí obsahovat RZ vozidla a aktuální stav najetých kilometrů.

Doporučujeme dodržet následující pokyny:

  • Vozidlo musí být při předání umyté.
  • Vozidlo musí být vráceno bez polepů. Polepy je potřeba z vozidla odstranit řádně, za jakékoliv opotřebení vozidla v důsledku odstranění polepů, které by bylo inspektorem SGS vyhodnoceno jako nadměrné, nese odpovědnost klient.
  • S vozidlem je nutné vrátit vše, co Vám bylo předáno při jeho převzetí na začátku leasingu, případně bylo dodáno v průběhu leasingu. Jedná se zejména o veškeré doklady k vozidlu, všechny sady klíčů (vč. mechanického zabezpečení vozu, je-li součástí), povinná výbava vozidla, popř. další pořízené doplňky vozu (např. tažné zařízení, mříž apod.).
  • Proces vrácení vozidla na odstavné ploše za účasti inspektora trvá přibližně 1 hodinu. Při vrácení vozidla provede inspektor nezávislé společnosti SGS ohledání vozidla a vyhodnotí jeho případně nadměrné opotřebení. Tím se rozumí opotřebení, které není běžné pro dané stáří vozu a km nájezd vozidla. Toto opotřebení má přímý vliv na prodejní cenu vozu. Co lze považovat za nadměrné opotřebení se dozvíte v manuálu, který naleznete zde. Výsledek ohodnocení vozu bude transparentně za Vaší účasti zapsán do protokolu, který na místě stvrdíte vzájemným podpisem. Následně do cca 1 týdne od vrácení vozu obdržíte emailem tento protokol, kde naleznete detailnější vyhodnocení konkrétního případného nadměrného opotřebení. Protokol, který budete podepisovat při vrácení vozu, neobsahuje z důvodů nezávislosti inspektora SGS, finanční vyčíslení opotřebení vozu. Toto bude obsahovat až finální protokol, který obdržíte následně emailem k Vaším rukám.
  • Před vrácením vozu ho důkladně prohlédněte a porovnejte případné poškození s výše uvedeným manuálem. Nechcete-li vozidlo vracet nadměrně opotřebené, lze využít dohlášení pojistných událostí a vozidlo nechat opravit. Datem vrácení vozu končí služby leasingu, není možné tedy dohlašovat pojistné události po jeho vrácení.
  • Vozidlo se prodává ve stavu, v jakém bylo vráceno. LeasePlan na vráceném vozidle dále již nic neopravuje a neřeší žádné dodatečné pojistné události (poškozené čelní sklo, apod).

Pokud si nejste jisti stavem Vašeho vozu a obáváte se případného vysokého nadměrného opotřebení, lze využít zpoplatněné služby předprohlídky vozu inspektorem SGS společnosti. Následně se můžete rozhodnout, zda stanovená výše nadměrného opotřebení je Vámi akceptovatelná či vozidlo necháte opravit a vrátíte ho v lepším stavu.

V případě Vašeho zájmu lze tuto službu předprohlídky vozu objednávat na adrese carremarketing@leaseplan.cz (služba je zpoplatněna dle platného ceníku dostupného zde).

 
Cookie Settings
Chci kontaktovat